Výrobné a skladové priestory

Spolu viac ako 750 m² výrobných priestorov a 250 m² skladových priestorov nám umožňuje vyrábať rôzne tipy káblových zväzkov na jednotlivých pracoviskách.

 Zamestnanci

Dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov a ich zručnosti nám dávajú výhodu a možnosť reagovať na požiadavky zákazníkov.

zamestnanci