V prípade záujmu o pracovné miesto nám zašlite svoj životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na emailovú adresu celsur@celsur.eu. Radi vás uvítame aj osobne na adrese CELSUR Slovakia spol. s r.o., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá v čase od 8.00 do 14.30 hod..