V prípade záujmu o pracovné miesto nám prosím zašlite svoj životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na adresu CELSUR Slovakia spol. s r.o., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O. BOX 71, 916 01 Stará Turá, osobne v čase od 8 do 16 hod. alebo mailom na adresu celsur@celsur.eu